200+ mẫu hoa TÌNH YÊU dành tặng cho người yêu, bạn gái

1  2  3  4  5 4.1/5 - 10 Bình chọn - 102174 Lượt xem
Giảm -15% Click vào hình để mở to ảnh sản phẩm

Hoa Tình Yêu - K561

Tình trạng: Còn hàng

Sản phẩm được thực hiện dựa trên mẫu đã chọn. Chúng tôi cung cấp giá cả tuyệt vời, đặt hoa và thanh toán đơn giản dể dàng.
 • Giao Hàng hỏa tốc miễn phí
 • Gửi Hình Hoa Trước và Sau Khi Giao
 • Đổi Trả 100% Nếu Bạn Không Hài Lòng
Giảm -11% Click vào hình để mở to ảnh sản phẩm

Hoa Tình Yêu - K560

Tình trạng: Còn hàng

Sản phẩm được thực hiện dựa trên mẫu đã chọn. Chúng tôi cung cấp giá cả tuyệt vời, đặt hoa và thanh toán đơn giản dể dàng.
 • Giao Hàng hỏa tốc miễn phí
 • Gửi Hình Hoa Trước và Sau Khi Giao
 • Đổi Trả 100% Nếu Bạn Không Hài Lòng
Giảm -11% Click vào hình để mở to ảnh sản phẩm

Hoa Tình Yêu - K559

Tình trạng: Còn hàng

Sản phẩm được thực hiện dựa trên mẫu đã chọn. Chúng tôi cung cấp giá cả tuyệt vời, đặt hoa và thanh toán đơn giản dể dàng.
 • Giao Hàng hỏa tốc miễn phí
 • Gửi Hình Hoa Trước và Sau Khi Giao
 • Đổi Trả 100% Nếu Bạn Không Hài Lòng
Giảm -9% Click vào hình để mở to ảnh sản phẩm

Hoa Tình Yêu - K558

Tình trạng: Còn hàng

Sản phẩm được thực hiện dựa trên mẫu đã chọn. Chúng tôi cung cấp giá cả tuyệt vời, đặt hoa và thanh toán đơn giản dể dàng.
 • Giao Hàng hỏa tốc miễn phí
 • Gửi Hình Hoa Trước và Sau Khi Giao
 • Đổi Trả 100% Nếu Bạn Không Hài Lòng
Giảm -9% Click vào hình để mở to ảnh sản phẩm

Hoa Tình Yêu - K557

Tình trạng: Còn hàng

Sản phẩm được thực hiện dựa trên mẫu đã chọn. Chúng tôi cung cấp giá cả tuyệt vời, đặt hoa và thanh toán đơn giản dể dàng.
 • Giao Hàng hỏa tốc miễn phí
 • Gửi Hình Hoa Trước và Sau Khi Giao
 • Đổi Trả 100% Nếu Bạn Không Hài Lòng
Giảm -9% Click vào hình để mở to ảnh sản phẩm

Hoa Tình Yêu - K556

Tình trạng: Còn hàng

Sản phẩm được thực hiện dựa trên mẫu đã chọn. Chúng tôi cung cấp giá cả tuyệt vời, đặt hoa và thanh toán đơn giản dể dàng.
 • Giao Hàng hỏa tốc miễn phí
 • Gửi Hình Hoa Trước và Sau Khi Giao
 • Đổi Trả 100% Nếu Bạn Không Hài Lòng
Giảm -9% Click vào hình để mở to ảnh sản phẩm

Hoa Tình Yêu - K555

Tình trạng: Còn hàng

Sản phẩm được thực hiện dựa trên mẫu đã chọn. Chúng tôi cung cấp giá cả tuyệt vời, đặt hoa và thanh toán đơn giản dể dàng.
 • Giao Hàng hỏa tốc miễn phí
 • Gửi Hình Hoa Trước và Sau Khi Giao
 • Đổi Trả 100% Nếu Bạn Không Hài Lòng
Giảm -7% Click vào hình để mở to ảnh sản phẩm

Hoa Tình Yêu - K554

Tình trạng: Còn hàng

Sản phẩm được thực hiện dựa trên mẫu đã chọn. Chúng tôi cung cấp giá cả tuyệt vời, đặt hoa và thanh toán đơn giản dể dàng.
 • Giao Hàng hỏa tốc miễn phí
 • Gửi Hình Hoa Trước và Sau Khi Giao
 • Đổi Trả 100% Nếu Bạn Không Hài Lòng
Giảm -6% Click vào hình để mở to ảnh sản phẩm

Hoa Tình Yêu - K553

Tình trạng: Còn hàng

Sản phẩm được thực hiện dựa trên mẫu đã chọn. Chúng tôi cung cấp giá cả tuyệt vời, đặt hoa và thanh toán đơn giản dể dàng.
 • Giao Hàng hỏa tốc miễn phí
 • Gửi Hình Hoa Trước và Sau Khi Giao
 • Đổi Trả 100% Nếu Bạn Không Hài Lòng
Giảm -10% Click vào hình để mở to ảnh sản phẩm

Hoa Tình Yêu - K552

Tình trạng: Còn hàng

Sản phẩm được thực hiện dựa trên mẫu đã chọn. Chúng tôi cung cấp giá cả tuyệt vời, đặt hoa và thanh toán đơn giản dể dàng.
 • Giao Hàng hỏa tốc miễn phí
 • Gửi Hình Hoa Trước và Sau Khi Giao
 • Đổi Trả 100% Nếu Bạn Không Hài Lòng
Giảm -7% Click vào hình để mở to ảnh sản phẩm

Hoa Tình Yêu - K551

Tình trạng: Còn hàng

Sản phẩm được thực hiện dựa trên mẫu đã chọn. Chúng tôi cung cấp giá cả tuyệt vời, đặt hoa và thanh toán đơn giản dể dàng.
 • Giao Hàng hỏa tốc miễn phí
 • Gửi Hình Hoa Trước và Sau Khi Giao
 • Đổi Trả 100% Nếu Bạn Không Hài Lòng
Giảm -10% Click vào hình để mở to ảnh sản phẩm

Hoa Tình Yêu - K550

Tình trạng: Còn hàng

Sản phẩm được thực hiện dựa trên mẫu đã chọn. Chúng tôi cung cấp giá cả tuyệt vời, đặt hoa và thanh toán đơn giản dể dàng.
 • Giao Hàng hỏa tốc miễn phí
 • Gửi Hình Hoa Trước và Sau Khi Giao
 • Đổi Trả 100% Nếu Bạn Không Hài Lòng
Giảm -7% Click vào hình để mở to ảnh sản phẩm

Hoa Tình Yêu - K549

Tình trạng: Còn hàng

Sản phẩm được thực hiện dựa trên mẫu đã chọn. Chúng tôi cung cấp giá cả tuyệt vời, đặt hoa và thanh toán đơn giản dể dàng.
 • Giao Hàng hỏa tốc miễn phí
 • Gửi Hình Hoa Trước và Sau Khi Giao
 • Đổi Trả 100% Nếu Bạn Không Hài Lòng
Giảm -7% Click vào hình để mở to ảnh sản phẩm

Hoa Tình Yêu - K548

Tình trạng: Còn hàng

Sản phẩm được thực hiện dựa trên mẫu đã chọn. Chúng tôi cung cấp giá cả tuyệt vời, đặt hoa và thanh toán đơn giản dể dàng.
 • Giao Hàng hỏa tốc miễn phí
 • Gửi Hình Hoa Trước và Sau Khi Giao
 • Đổi Trả 100% Nếu Bạn Không Hài Lòng
Giảm -10% Click vào hình để mở to ảnh sản phẩm

Hoa Tình Yêu - K547

Tình trạng: Còn hàng

Sản phẩm được thực hiện dựa trên mẫu đã chọn. Chúng tôi cung cấp giá cả tuyệt vời, đặt hoa và thanh toán đơn giản dể dàng.
 • Giao Hàng hỏa tốc miễn phí
 • Gửi Hình Hoa Trước và Sau Khi Giao
 • Đổi Trả 100% Nếu Bạn Không Hài Lòng
Giảm -17% Click vào hình để mở to ảnh sản phẩm

Hoa Tình Yêu - H546

Tình trạng: Còn hàng

Sản phẩm được thực hiện dựa trên mẫu đã chọn. Chúng tôi cung cấp giá cả tuyệt vời, đặt hoa và thanh toán đơn giản dể dàng.
 • Giao Hàng hỏa tốc miễn phí
 • Gửi Hình Hoa Trước và Sau Khi Giao
 • Đổi Trả 100% Nếu Bạn Không Hài Lòng
Giảm -11% Click vào hình để mở to ảnh sản phẩm

Hoa Tình Yêu - K545

Tình trạng: Còn hàng

Sản phẩm được thực hiện dựa trên mẫu đã chọn. Chúng tôi cung cấp giá cả tuyệt vời, đặt hoa và thanh toán đơn giản dể dàng.
 • Giao Hàng hỏa tốc miễn phí
 • Gửi Hình Hoa Trước và Sau Khi Giao
 • Đổi Trả 100% Nếu Bạn Không Hài Lòng
Giảm -9% Click vào hình để mở to ảnh sản phẩm

Hoa Tình Yêu - K544

Tình trạng: Còn hàng

Sản phẩm được thực hiện dựa trên mẫu đã chọn. Chúng tôi cung cấp giá cả tuyệt vời, đặt hoa và thanh toán đơn giản dể dàng.
 • Giao Hàng hỏa tốc miễn phí
 • Gửi Hình Hoa Trước và Sau Khi Giao
 • Đổi Trả 100% Nếu Bạn Không Hài Lòng
Giảm -9% Click vào hình để mở to ảnh sản phẩm

Hoa Tình Yêu - K543

Tình trạng: Còn hàng

Sản phẩm được thực hiện dựa trên mẫu đã chọn. Chúng tôi cung cấp giá cả tuyệt vời, đặt hoa và thanh toán đơn giản dể dàng.
 • Giao Hàng hỏa tốc miễn phí
 • Gửi Hình Hoa Trước và Sau Khi Giao
 • Đổi Trả 100% Nếu Bạn Không Hài Lòng
Giảm -13% Click vào hình để mở to ảnh sản phẩm

Hoa Tình Yêu - K542

Tình trạng: Còn hàng

Sản phẩm được thực hiện dựa trên mẫu đã chọn. Chúng tôi cung cấp giá cả tuyệt vời, đặt hoa và thanh toán đơn giản dể dàng.
 • Giao Hàng hỏa tốc miễn phí
 • Gửi Hình Hoa Trước và Sau Khi Giao
 • Đổi Trả 100% Nếu Bạn Không Hài Lòng

Những loài hoa mang thông điệp tình yêu tốt đẹp

 

Nếu còn đang băn khoăn chưa biết nói gì để bày tỏ tình cảm của mình với đối phương. Hoặc không muốn nói trực tiếp mà bày tỏ một cách tinh tế.

Thì hãy mượn ngôn ngữ của hoa tươi. Và dưới đây là một vài gợi ý về một vài loại hoa tươi mang thông điệp yêu thương nồng nàn và mãnh liệt.

Trong tình yêu thì điều không thể thiếu đi chính là sự lãng mạn, và hoa tươi chính là một trong những cách bày tỏ sự lãng mạn tuyệt vời nhất.

Hoa hồng đỏ dành cho người phụ nữ yêu thương của cuộc đời mình chính là món quà vô cùng ý nghĩa và như một sự lựa chọn hàng đầu luôn được các quý ông ưu ái nhất.

Hoa hồng là loài hoa thường xuyên được sử dụng nhất trong các thiết kế hoa hồng tình yêu.

 Hoa hướng dương với đặc tính luôn hướng về phía mặt trời là biểu tượng của tình yêu chung thủy, sắt son. Tặng hoa hướng dương cho người mà bạn yêu thương cũng có nghĩa là bạn muốn gửi tới người ấy thông điệp rằng: ”Tình cảm này của anh chỉ dành riêng cho em, dù có ở bất cứ nơi đâu thì anh cũng luôn hướng về phía em.”

Hoa ly trắng tượng trưng cho sự thủy chung, trinh nguyên và tình yêu ngọt ngào của người phụ nữ. Nếu bạn được một chàng trai nào đó tặng một đóa Ly trắng chứng tỏ anh ấy muốn nói với bạn rằng “thật hạnh phúc khi anh được cạnh em”. Shop tin rằng không một cô gái nào không bị đổ gục trước sức mạnh của thông điệp này.

 

Đặt hoa tình yêu của shop bạn nhận được lợi ích gì?

 

Không phải tự nhiên mà shop nhận được sự yêu quý và tin tưởng của khách hàng trong và ngoài tp hồ chí minh. Hãy cùng tìm hiểu xem điều gì tạo nên sự khác biệt của chúng tôi.

Nhắc đến chúng tôi, khách hàng chắc hẳn sẽ không thể quên được đó là sự nhiệt tình, chu đáo của đội ngũ nhân viên.

Shop hoa luôn nhắc nhở đội ngũ nhân viên luôn ý thức trách nhiệm đối với công việc cũng như tác phong phục vụ. Sự hài lòng của khách hàng chính là niềm vinh dự cho chúng tôi. 

Chúng tôi luôn lấy niềm vui của khách hàng làm nguồn động lực để phấn đấu hoàn thiện hơn nữa chất lượng dịch vụ và sản phẩm từ những bó hoa, lẵng hoa tình yêu. Hãy đến trải nghiệm và cảm nhận nhé.

 Nếu muốn tạo điều bất ngờ cho đối phương nhưng ý tưởng mới chỉ kịp vừa lóe lên. Bạn không có nhiều thời gian chuẩn bị và không biết phải bắt đầu từ đâu. Thì điều cần làm lúc đó là nhấc máy lên gọi cho chúng tôi.

Bởi vì Hoa Tươi Sài Gòn luôn sẵn sàng phục vụ. Chỉ trong vòng 30 phút, sản phẩm hoa tình yêu đẹp tuyệt vời đã có thể giao đến tận nơi.

Chúng tôi nhận giao đơn gấp và nếu trong địa bàn nội thành miễn phí thì sẽ hoàn toàn miễn phí vận chuyển. Tuy nhiên chúng tôi vẫn muốn khuyên bạn đặt hoa trước ít nhất 1-2 tiếng để chúng tôi có sự chuẩn bị tốt nhất cho sản phẩm nhé.

Nhằm tri ân sự ủng hộ đông đảo của khách hàng, thời gian gần đây shop có nhiều chương trình khuyến mãi giảm giá đặc biệt ưu đãi cho dòng sản phẩm hoa tình yêu.

Những đợt giảm giá lên tới 50% sẽ khiến bạn phải nông lòng sở hữu và dành tặng món quà không chỉ đẹp mắt mà giá lại quá mềm.

Những cách thức đặt hoa tình yêu nhanh chóng, hiệu quả nhất

 

Để tiết kiệm thời gian, chúng tôi xin giới thiệu những cách thức đặt hoa tình yêu nhanh và chính xác nhất.

+ Đặt hàng trên website https://hoatuoisaigon.vn/

  Nhấp chuột hình ảnh hoa tình yêu vào nút "Mua Ngay". Chọn được sản phẩm nhấp chuột vào nút " bước tiếp theo".

Điền đủ thông tin và nhấp chuột vào : "Bước tiếp theo" như hình dưới. Chọn hình thức nhận hàng => Chọn kiểu thanh toán => và nhấp chuột vào " chọn kiểu thanh toán này". Cuối cùng check email để xác nhận lại đơn hàng.

+ Gọi điện đặt hàng trực tiếp

Một cách chủ động hơn mà chúng tôi khuyến khách hàng sử dụng đó là gọi điện theo số hotline trên website.

Bằng cách này bạn sẽ được nhân viên tư vấn trực tiếp. Shop hoa sẽ chủ động liên lạc lại cho khách hàng để tiết kiệm chi phí điện thoại cho khách hàng với nhiều sản phẩm hoa tình yêu giá rẻ sẽ giúp bạn có được món quà ưng ý và phù hợp với túi tiền của mình.

Ngoài hoa tình yêu, shop còn cung cấp tất cả loại hoa tươi phục vụ cưới, sinh nhật, khai trương, tang lễ, lan hồ điệp,…nhanh tay liên hệ cho chúng tôi để sở hữu những sản phẩm hoa tươi chất lượng nhất.