lan hồ điệp tím

1  2  3  4  5 3.88/5 - 8 Bình chọn - 56530 Lượt xem
Giảm -14% Click vào hình để mở to ảnh sản phẩm

Lan Hồ Điệp 6 Cành - HD22

Tình trạng: Còn hàng

Bình hoa bao gồm:
- 6 cành Lan Hồ Điệp : Hồng nhạt
- Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm
- Tươi ít nhất 20 ngày
- Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
- Lời chúc
Giảm -4% Click vào hình để mở to ảnh sản phẩm

Lan Hồ Điệp 25 Cành - HD21

Tình trạng: Còn hàng

Bình hoa bao gồm:
- 25 cành Lan Hồ Điệp : mix đủ màu
- Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm
- Tươi ít nhất 20 ngày
- Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
- Lời chúc
Giảm -29% Click vào hình để mở to ảnh sản phẩm

Lan Hồ Điệp 5 Cành - HD20

Tình trạng: Còn hàng

Bình hoa bao gồm:
- 5 cành Lan Hồ Điệp : Hồng hola
- Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm
- Tươi ít nhất 20 ngày
- Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
- Lời chúc
Giảm -29% Click vào hình để mở to ảnh sản phẩm

Lan Hồ Điệp 8 Cành - HD19

Tình trạng: Còn hàng

Bình hoa bao gồm:
- 8 cành Lan Hồ Điệp : Hồng nhạt
- Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm
- Tươi ít nhất 20 ngày
- Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
- Lời chúc
Click vào hình để mở to ảnh sản phẩm

Lan Hồ Điệp 8 Cành - HD18

Tình trạng: Còn hàng

Bình hoa bao gồm:
- 8 cành Lan Hồ Điệp : Hồng
- Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm
- Tươi ít nhất 20 ngày
- Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
- Lời chúc
Giảm -19% Click vào hình để mở to ảnh sản phẩm

Lan Hồ Điệp 3 Cành - HD17

Tình trạng: Còn hàng

Bình hoa bao gồm:
- 3 cành Lan Hồ Điệp : Hồng
- Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm
- Tươi ít nhất 20 ngày
- Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
- Lời chúc
Click vào hình để mở to ảnh sản phẩm

Lan Hồ Điệp 10 Cành - HD16

Tình trạng: Còn hàng

Bình hoa bao gồm:
- 10 cành Lan Hồ Điệp : Tím đột biến
- Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm
- Tươi ít nhất 20 ngày
- Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
- Lời chúc
Click vào hình để mở to ảnh sản phẩm

Lan Hồ Điệp 20 Cành - HD15

Tình trạng: Còn hàng

Bình hoa bao gồm:
- 20 cành Lan Hồ Điệp : Tím
- Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm
- Tươi ít nhất 20 ngày
- Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
- Lời chúc
Giảm -29% Click vào hình để mở to ảnh sản phẩm

Lan Hồ Điệp 9 Cành - HD14

Tình trạng: Còn hàng

Bình hoa bao gồm:
- 9 cành Lan Hồ Điệp : Hồng đột biến
- Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm
- Tươi ít nhất 20 ngày
- Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
- Lời chúc
Click vào hình để mở to ảnh sản phẩm

Lan Hồ Điệp 12 Cành - HD13

Tình trạng: Còn hàng

Bình hoa bao gồm:
- 12 cành Lan Hồ Điệp : Hồng trắng
- Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm
- Tươi ít nhất 20 ngày
- Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
- Lời chúc
Click vào hình để mở to ảnh sản phẩm

Lan Hồ Điệp 10 Cành - HD12

Tình trạng: Còn hàng

Bình hoa bao gồm:
- 10 cành Lan Hồ Điệp : Tím
- Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm
- Tươi ít nhất 20 ngày
- Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
- Lời chúc
Click vào hình để mở to ảnh sản phẩm

Lan Hồ Điệp 10 Cành - HD11

Tình trạng: Còn hàng

Bình hoa bao gồm:
- 10 cành Lan Hồ Điệp : Hồng
- Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm
- Tươi ít nhất 20 ngày
- Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
- Lời chúc
Click vào hình để mở to ảnh sản phẩm

Lan Hồ Điệp 10 Cành - HD10

Tình trạng: Còn hàng

Bình hoa bao gồm:
- 10 cành Lan Hồ Điệp : Hồng
- Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm
- Tươi ít nhất 20 ngày
- Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
- Lời chúc
Click vào hình để mở to ảnh sản phẩm

Lan Hồ Điệp 10 Cành - HD9

Tình trạng: Còn hàng

Bình hoa bao gồm:
- 10 cành Lan Hồ Điệp :Tím
- Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm
- Tươi ít nhất 20 ngày
- Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
- Lời chúc
Click vào hình để mở to ảnh sản phẩm

Lan Hồ Điệp 20 Cành - HD8

Tình trạng: Còn hàng

Bình hoa bao gồm:
- 20 cành Lan Hồ Điệp : Trắng nhụy hồng
- Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm
- Tươi ít nhất 20 ngày
- Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
- Lời chúc
Click vào hình để mở to ảnh sản phẩm

Lan Hồ Điệp 8 Cành - HD7

Tình trạng: Còn hàng

Bình hoa bao gồm:
- 8 cành Lan Hồ Điệp :TÍm
- Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm
- Tươi ít nhất 20 ngày
- Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
- Lời chúc
Click vào hình để mở to ảnh sản phẩm

Lan Hồ Điệp 5 Cành - HD6

Tình trạng: Còn hàng

Bình hoa bao gồm:
- 5 cành Lan Hồ Điệp : Tím
- Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm
- Tươi ít nhất 20 ngày
- Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
- Lời chúc
Click vào hình để mở to ảnh sản phẩm

Lan Hồ Điệp 15 Cành - HD5

Tình trạng: Còn hàng

Bình hoa bao gồm:
- 15 cành Lan Hồ Điệp : Tím và hồng
- Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm
- Tươi ít nhất 20 ngày
- Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
- Lời chúc
Click vào hình để mở to ảnh sản phẩm

Lan Hồ Điệp 7 Cành - HD4

Tình trạng: Còn hàng

Bình hoa bao gồm:
- 7 cành Lan Hồ Điệp : Tím
- Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm
- Tươi ít nhất 20 ngày
- Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
- Lời chúc
Click vào hình để mở to ảnh sản phẩm

Lan Hồ Điệp 10 Cành - HD3

Tình trạng: Còn hàng

Bình hoa bao gồm:
- 10 cành Lan Hồ Điệp : TÍm
- Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm
- Tươi ít nhất 20 ngày
- Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
- Lời chúc