+199 Chậu Hoa Lan Hồ Điệp Đà Nẵng

Chuyên cung cấp hoa lan hồ điệp Đà Lạt sỉ lẻ toàn quốc theo hợp đồng số lượng lớn., Mua ngay Chậu Lan Hồ Điệp đẹp của cửa hàng với mức giá phải chăng. Mua ngay!

1  2  3  4  5 4/5 - 2 Bình chọn - 268453 Lượt xem
Click vào hình để mở to ảnh sản phẩm

hồ điệp 9 cành - HD336

Tình trạng: Còn hàng

Sản phẩm được thực hiện dựa trên mẫu đã chọn. Chúng tôi cung cấp giá cả tuyệt vời, đặt hoa và thanh toán đơn giản dể dàng.
 • Giao Hàng hỏa tốc miễn phí
 • Gửi Hình Hoa Trước và Sau Khi Giao
 • Đổi Trả 100% Nếu Bạn Không Hài Lòng
Click vào hình để mở to ảnh sản phẩm

hồ điệp 8 cành - HD335

Tình trạng: Còn hàng

Sản phẩm được thực hiện dựa trên mẫu đã chọn. Chúng tôi cung cấp giá cả tuyệt vời, đặt hoa và thanh toán đơn giản dể dàng.
 • Giao Hàng hỏa tốc miễn phí
 • Gửi Hình Hoa Trước và Sau Khi Giao
 • Đổi Trả 100% Nếu Bạn Không Hài Lòng
Click vào hình để mở to ảnh sản phẩm

hồ điệp 8 cành - HD334

Tình trạng: Còn hàng

Sản phẩm được thực hiện dựa trên mẫu đã chọn. Chúng tôi cung cấp giá cả tuyệt vời, đặt hoa và thanh toán đơn giản dể dàng.
 • Giao Hàng hỏa tốc miễn phí
 • Gửi Hình Hoa Trước và Sau Khi Giao
 • Đổi Trả 100% Nếu Bạn Không Hài Lòng
Click vào hình để mở to ảnh sản phẩm

hồ điệp 8 cành - HD333

Tình trạng: Còn hàng

Sản phẩm được thực hiện dựa trên mẫu đã chọn. Chúng tôi cung cấp giá cả tuyệt vời, đặt hoa và thanh toán đơn giản dể dàng.
 • Giao Hàng hỏa tốc miễn phí
 • Gửi Hình Hoa Trước và Sau Khi Giao
 • Đổi Trả 100% Nếu Bạn Không Hài Lòng
Click vào hình để mở to ảnh sản phẩm

hồ điệp 8 cành - HD332

Tình trạng: Còn hàng

Sản phẩm được thực hiện dựa trên mẫu đã chọn. Chúng tôi cung cấp giá cả tuyệt vời, đặt hoa và thanh toán đơn giản dể dàng.
 • Giao Hàng hỏa tốc miễn phí
 • Gửi Hình Hoa Trước và Sau Khi Giao
 • Đổi Trả 100% Nếu Bạn Không Hài Lòng
Click vào hình để mở to ảnh sản phẩm

hồ điệp 8 cành - HD331

Tình trạng: Còn hàng

Sản phẩm được thực hiện dựa trên mẫu đã chọn. Chúng tôi cung cấp giá cả tuyệt vời, đặt hoa và thanh toán đơn giản dể dàng.
 • Giao Hàng hỏa tốc miễn phí
 • Gửi Hình Hoa Trước và Sau Khi Giao
 • Đổi Trả 100% Nếu Bạn Không Hài Lòng
Click vào hình để mở to ảnh sản phẩm

hồ điệp 8 cành - HD330

Tình trạng: Còn hàng

Sản phẩm được thực hiện dựa trên mẫu đã chọn. Chúng tôi cung cấp giá cả tuyệt vời, đặt hoa và thanh toán đơn giản dể dàng.
 • Giao Hàng hỏa tốc miễn phí
 • Gửi Hình Hoa Trước và Sau Khi Giao
 • Đổi Trả 100% Nếu Bạn Không Hài Lòng
Click vào hình để mở to ảnh sản phẩm

chậu lan hồ điệp 7 cành HD329

Tình trạng: Còn hàng

Sản phẩm được thực hiện dựa trên mẫu đã chọn. Chúng tôi cung cấp giá cả tuyệt vời, đặt hoa và thanh toán đơn giản dể dàng.
 • Giao Hàng hỏa tốc miễn phí
 • Gửi Hình Hoa Trước và Sau Khi Giao
 • Đổi Trả 100% Nếu Bạn Không Hài Lòng
Click vào hình để mở to ảnh sản phẩm

chậu lan hồ điệp 7 cành HD328

Tình trạng: Còn hàng

Sản phẩm được thực hiện dựa trên mẫu đã chọn. Chúng tôi cung cấp giá cả tuyệt vời, đặt hoa và thanh toán đơn giản dể dàng.
 • Giao Hàng hỏa tốc miễn phí
 • Gửi Hình Hoa Trước và Sau Khi Giao
 • Đổi Trả 100% Nếu Bạn Không Hài Lòng
Click vào hình để mở to ảnh sản phẩm

chậu lan hồ điệp 7 cành HD327

Tình trạng: Còn hàng

Sản phẩm được thực hiện dựa trên mẫu đã chọn. Chúng tôi cung cấp giá cả tuyệt vời, đặt hoa và thanh toán đơn giản dể dàng.
 • Giao Hàng hỏa tốc miễn phí
 • Gửi Hình Hoa Trước và Sau Khi Giao
 • Đổi Trả 100% Nếu Bạn Không Hài Lòng
Click vào hình để mở to ảnh sản phẩm

chậu lan hồ điệp 7 cành HD326

Tình trạng: Còn hàng

Sản phẩm được thực hiện dựa trên mẫu đã chọn. Chúng tôi cung cấp giá cả tuyệt vời, đặt hoa và thanh toán đơn giản dể dàng.
 • Giao Hàng hỏa tốc miễn phí
 • Gửi Hình Hoa Trước và Sau Khi Giao
 • Đổi Trả 100% Nếu Bạn Không Hài Lòng
Click vào hình để mở to ảnh sản phẩm

chậu lan hồ điệp 7 cành HD325

Tình trạng: Còn hàng

Sản phẩm được thực hiện dựa trên mẫu đã chọn. Chúng tôi cung cấp giá cả tuyệt vời, đặt hoa và thanh toán đơn giản dể dàng.
 • Giao Hàng hỏa tốc miễn phí
 • Gửi Hình Hoa Trước và Sau Khi Giao
 • Đổi Trả 100% Nếu Bạn Không Hài Lòng
Click vào hình để mở to ảnh sản phẩm

chậu lan hồ điệp 7 cành HD324

Tình trạng: Còn hàng

Sản phẩm được thực hiện dựa trên mẫu đã chọn. Chúng tôi cung cấp giá cả tuyệt vời, đặt hoa và thanh toán đơn giản dể dàng.
 • Giao Hàng hỏa tốc miễn phí
 • Gửi Hình Hoa Trước và Sau Khi Giao
 • Đổi Trả 100% Nếu Bạn Không Hài Lòng
Click vào hình để mở to ảnh sản phẩm

chậu lan hồ điệp 7 cành HD323

Tình trạng: Còn hàng

Sản phẩm được thực hiện dựa trên mẫu đã chọn. Chúng tôi cung cấp giá cả tuyệt vời, đặt hoa và thanh toán đơn giản dể dàng.
 • Giao Hàng hỏa tốc miễn phí
 • Gửi Hình Hoa Trước và Sau Khi Giao
 • Đổi Trả 100% Nếu Bạn Không Hài Lòng
Click vào hình để mở to ảnh sản phẩm

chậu lan hồ điệp 6 cành HD322

Tình trạng: Còn hàng

Sản phẩm được thực hiện dựa trên mẫu đã chọn. Chúng tôi cung cấp giá cả tuyệt vời, đặt hoa và thanh toán đơn giản dể dàng.
 • Giao Hàng hỏa tốc miễn phí
 • Gửi Hình Hoa Trước và Sau Khi Giao
 • Đổi Trả 100% Nếu Bạn Không Hài Lòng
Click vào hình để mở to ảnh sản phẩm

chậu lan hồ điệp 6 cành HD321

Tình trạng: Còn hàng

Sản phẩm được thực hiện dựa trên mẫu đã chọn. Chúng tôi cung cấp giá cả tuyệt vời, đặt hoa và thanh toán đơn giản dể dàng.
 • Giao Hàng hỏa tốc miễn phí
 • Gửi Hình Hoa Trước và Sau Khi Giao
 • Đổi Trả 100% Nếu Bạn Không Hài Lòng
Click vào hình để mở to ảnh sản phẩm

chậu lan hồ điệp 6 cành HD320

Tình trạng: Còn hàng

Sản phẩm được thực hiện dựa trên mẫu đã chọn. Chúng tôi cung cấp giá cả tuyệt vời, đặt hoa và thanh toán đơn giản dể dàng.
 • Giao Hàng hỏa tốc miễn phí
 • Gửi Hình Hoa Trước và Sau Khi Giao
 • Đổi Trả 100% Nếu Bạn Không Hài Lòng
Click vào hình để mở to ảnh sản phẩm

chậu lan hồ điệp 6 cành HD319

Tình trạng: Còn hàng

Sản phẩm được thực hiện dựa trên mẫu đã chọn. Chúng tôi cung cấp giá cả tuyệt vời, đặt hoa và thanh toán đơn giản dể dàng.
 • Giao Hàng hỏa tốc miễn phí
 • Gửi Hình Hoa Trước và Sau Khi Giao
 • Đổi Trả 100% Nếu Bạn Không Hài Lòng
Click vào hình để mở to ảnh sản phẩm

chậu lan hồ điệp 6 cành HD318

Tình trạng: Còn hàng

Sản phẩm được thực hiện dựa trên mẫu đã chọn. Chúng tôi cung cấp giá cả tuyệt vời, đặt hoa và thanh toán đơn giản dể dàng.
 • Giao Hàng hỏa tốc miễn phí
 • Gửi Hình Hoa Trước và Sau Khi Giao
 • Đổi Trả 100% Nếu Bạn Không Hài Lòng
Click vào hình để mở to ảnh sản phẩm

chậu hồ điệp 10 cành - HD317

Tình trạng: Còn hàng

Sản phẩm được thực hiện dựa trên mẫu đã chọn. Chúng tôi cung cấp giá cả tuyệt vời, đặt hoa và thanh toán đơn giản dể dàng.
 • Giao Hàng hỏa tốc miễn phí
 • Gửi Hình Hoa Trước và Sau Khi Giao
 • Đổi Trả 100% Nếu Bạn Không Hài Lòng

Chậu Hoa lan hồ điệp – Nữ hoàng các loài hoa


Lan hồ điệp mang một vẻ đẹp sang trọng, quý phái nhưng lại rất tao nhã và vô cùng tinh tế, có lẽ vì thế mà hoa được nhiều người đã đặt cho cái tên “nữ hoàng của các loài hoa”.
Ngoài ra loài hoa này còn có nhiều ý nghĩa mang đến sự giàu sang sự thịnh vượng và đầy may mắn. Hồ điệp có rất nhiều loại và nhiều màu sắc khác nhau. Tùy vào mỗi màu sắc lại mang một ý nghĩa khác làm cho hồ điệp trở nên đa dạng và hấp dẫn tới mọi người.
chậu hoa lan hồ điệp

Ý nghĩa màu sắc của hoa lan hồ điệp


Mỗi màu hoa lan hồ điệp mang tới một vẻ đẹp riêng biệt và nó mang những thông điệp, ý nghĩa riêng. Và thật ấn tượng bởi loài hoa này có đa dạng màu sắc: hồ điệp trắng, hồ điệp vàng, hồ điệp hồng tím, hồ điệp xanh dương, hồ điệp đỏ, hồ điệp đốm và rất nhiều màu khách nhau do tự nhiên ban tặng.
Hồ điệp sở hữu dáng vẻ quyến rũ và hấp dẫn cũng như màu sắc đẹp lạ mắt giúp cho mọi người có cái nhìn thiện cảm với loài hoa này.
Cùng shop xem ý nghĩa của từng màu sắc nhé :

Hoa lan hồ điệp màu trắng


Màu trắng thể hiên sự tinh khiết, sang trọng rất thích hợp trang trí ở những không gian nhà hàng, khách sạn cao cấp. Còn đối với sắc đỏ phù hợp trưng bày ở không gian đại sảnh, bàn tiếp tân, cửa hàng kinh doanh…
Hồ điệp màu trắng thể hiện sự quý trọng của người tặng dành cho người nhận một cách chân thành và tôn trọng.
chậu lan hồ điệp trắng

chậu lan hồ điệp trắng

Hoa lan hồ điệp màu vàng


Màu vàng lại là màu của tình bạn bền vững, nơi gắn kết tình thân không phải máu mủ ruột thịt nhưng xem nhau là tất cả. Rất trọng nghĩa khí và luôn luôn có mặt khi bạn mình cần.
Một thứ tình bạn thiên liêng mang tên bạn thân người bạn tri kỷ. Hồ điệp màu vàng tuy nhỏ bé mong manh nhưng lại rất là bền vững theo thời gian, như tình bạn cũng vậy mãi mãi là anh em.
chậu lan hồ điệp vàng

Hoa lan hồ điệp màu tím


Màu tím được trưng tết nhiều nhất, mang đến một năm mới đầy màu sắc của mùa xuân. Ngoài ra hồ điệp màu tím màu của sự chung thủy và tình yêu mãi mãi. Thể hiện một tình yêu sâu đậm, bền lâu, như thay cho cầu chúc nguyện yêu nhau đến đầu bạc răng long.
Hoa lan hồ điệp nói chung biểu tượng tâm linh tích cực và ý nghĩa trong phong thuỷ. Loài hoa này tượng trưng cho sự sự giàu có, thịnh vượng, hạnh phúc tròn đầy và thành công mỹ mãn.
Một chậu hoa lan hồ đẹp được trưng bày trong nhà sẽ mang lại điều tốt lành và may mắn cho gia chủ. Những chậu hoa lan rất thích hợp làm món quà khai trương, hoa chúc mừng, hoa sinh nhật, hoa tân gia, hoa chúc mừng năm mới....

Tại sao bạn nên chọn mua hoa lan hồ điệp ở Hoatuoisaigon.vn?


Hoa Tươi Sài Gòn chuyên cung cấp các loại hoa tươi có nguồn gốc rõ ràng nơi sản sinh ra những loại hoa độc và có độ tươi giữ được lâu.
Tại đây, bạn được lựa chọn tới hơn 100 loại hoa với đủ màu sắc, kích thước từ hoa sang trọng tới hoa bình dân phù hợp với túi tiền và từng hoàn cảnh.
Shop hoa có đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm có khả năng thiết kế những mẫu hoa tươi độc và sáng tạo. Để đảm bảo uy tín và chất lượng chúng tôi luôn đưa ra giá niêm yết trên từng sản phẩm và cam kết độ tươi mới của hoa cho khách hàng.
Hoa lan hồ điệp đến tận tay khách vẫn giữ được độ tươi tối thiểu là 30 ngày và các bạn được hướng dẫn chăm sóc hoa có thể tươi lâu lên tới 60 ngày.
Bên cạnh đó, những ưu đãi khách hàng cũng được chúng tôi sử dụng thường xuyên để tri ân và mang đến mức giá thấp nhất nhưng chất lượng hoa hàng đầu.
Để đặt hàng hoa lan hồ điệp ban có thể liên hệ ngày với chúng tôi qua số hotline, nhăn tin qua zalo hoặc chỉ cần vài thao tác dễ dàng đặt hàng trực tiếp trên website : hoadanang.com.vn là bạn đã có món quà ý nghĩa tặng người thân yêu của mình rồi.