Kết Hợp Màu

1  2  3  4  5 4/5 - 4 Bình chọn - 1767 Lượt xem
Click vào hình để mở to ảnh sản phẩm

Chậu lan hồ điệp tím trắng HD246

Tình trạng: Còn hàng

Bình hoa bao gồm:
- 9 cành Lan Hồ Điệp :Trắng và tím đốm
- Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm
- Tươi ít nhất 20 ngày
- Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
- Lời chúc
Click vào hình để mở to ảnh sản phẩm

Chậu lan hồ điệp tím trắng HD245

Tình trạng: Còn hàng

Bình hoa bao gồm:
- 10 cành Lan Hồ Điệp :Trắng và tím
- Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm
- Tươi ít nhất 20 ngày
- Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
- Lời chúc
Click vào hình để mở to ảnh sản phẩm

Chậu lan hồ điệp HD244

Tình trạng: Còn hàng

Bình hoa bao gồm:
- 8 cành Lan Hồ Điệp :Trắng và tím
- Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm
- Tươi ít nhất 20 ngày
- Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
- Lời chúc
Click vào hình để mở to ảnh sản phẩm

Chậu lan hồ điệp trắng tím HD239

Tình trạng: Còn hàng

Bình hoa bao gồm:
- 25 cành Lan Hồ Điệp :Trắng và tím 
- Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm
- Tươi ít nhất 20 ngày
- Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
- Lời chúc
Giảm -11% Click vào hình để mở to ảnh sản phẩm

Hoa Lan Hồ Điệp Giá Rẻ 8 Cành HD61

Tình trạng: Còn hàng

Bình hoa bao gồm:
- 8 cành Lan Hồ Điệp :Trắng và tím 
- Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm
- Tươi ít nhất 20 ngày
- Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
- Lời chúc
Click vào hình để mở to ảnh sản phẩm

Chậu Hoa Lan Hồ Điệp 14 Cành - HD139

Tình trạng: Còn hàng

Bình hoa bao gồm:
- 14 cành Lan Hồ Điệp :Trắng và tím
- Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm
- Tươi ít nhất 20 ngày
- Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
- Lời chúc
Click vào hình để mở to ảnh sản phẩm

Lan Hồ Điệp Đẹp 18 Cành - HD134

Tình trạng: Còn hàng

Bình hoa bao gồm:
- 18 cành Lan Hồ Điệp :Trắng và tím,hồng
- Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm
- Tươi ít nhất 20 ngày
- Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
- Lời chúc
Click vào hình để mở to ảnh sản phẩm

Chậu Hồ Điệp 25 Cành - HD133

Tình trạng: Còn hàng

Bình hoa bao gồm:
- 25 cành Lan Hồ Điệp :Trắng và tím,vàng
- Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm
- Tươi ít nhất 20 ngày
- Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
- Lời chúc
Click vào hình để mở to ảnh sản phẩm

Chậu Hoa Lan Giá Rẻ 13 Cành - HD132

Tình trạng: Còn hàng

Bình hoa bao gồm:
- 13 cành Lan Hồ Điệp :Trắng và tím
- Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm
- Tươi ít nhất 20 ngày
- Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
- Lời chúc
Click vào hình để mở to ảnh sản phẩm

Chậu Hoa Hồ Điệp Đẹp Cành - HD130

Tình trạng: Còn hàng

Bình hoa bao gồm:
- 12 cành Lan Hồ Điệp :Trắng và tím
- Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm
- Tươi ít nhất 20 ngày
- Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
- Lời chúc
Click vào hình để mở to ảnh sản phẩm

Mẫu Lan Hồ Điệp Đẹp 18 Cành - HD128

Tình trạng: Còn hàng

Bình hoa bao gồm:
- 18 cành Lan Hồ Điệp :Vàng nâu
- Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm
- Tươi ít nhất 20 ngày
- Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
- Lời chúc
Click vào hình để mở to ảnh sản phẩm

Hoa Lan Hồ Điệp Đẹp 13 Cành - HD126

Tình trạng: Còn hàng

Bình hoa bao gồm:
- 13 cành Lan Hồ Điệp :Trắng và tím
- Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm
- Tươi ít nhất 20 ngày
- Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
- Lời chúc
Click vào hình để mở to ảnh sản phẩm

Chậu Lan Hồ Điệp 12 Cành HD231

Tình trạng: Còn hàng

Bình hoa bao gồm:
- 12 cành Lan Hồ Điệp :Trắng và tím
- Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm
- Tươi ít nhất 20 ngày
- Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
- Lời chúc
Click vào hình để mở to ảnh sản phẩm

Chậu lan hồ điệp trắng hồng LHD246

Tình trạng: Còn hàng

Bình hoa bao gồm:
- 15 cành Lan Hồ Điệp :Hồng và trắng
- Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm
- Tươi ít nhất 20 ngày
- Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
- Lời chúc